09125873988

دستگاه گرداننده H

دستگاه گرداننده باکس

شـرکت رهـاورد سـازه اراک بـرای مشـکل متـداول چرخانـدن و موقعیـت دادن بـه تیرهـا و سـازه هـای فلـزی راه حـل منحصـر بـه فـردی ارائـه داده اسـت .مزیـت بـارز دسـتگاه گرداننـده H شـركت رهـاورد سـازه اراک ایمنـی بالای کارکنـان بـه دلیـل حـذف نیـاز بـه جرثقیـل سـقفی بـرای موقعیـت دهـی و چرخانـدن تیرهـا در طـول فرآینـد جوشـکاری مـی باشـد.از دیگر مزایای این دستگاه صرفه جویی قابل توجه در زمان چرخاندن تیر به سادگی فشار دادن یک دکمه می باشد.

ویژگی ها:

  • چرخش 360 درجه قطعات بدون نیاز به جرثقیل
  • تحمل بار از 1 تا 25 تن در مدل های مختلف
  • سرعت در تولید بدون نیاز به جابجایی
  • از نظر ابعادی کم حجم ولی قدرتمند
  • قابلیت کنترل سرعت چرخش
  • قابلیت کارگیر قطعات با ابعاد مختلف و طولهای متفاوت
  • مناسب برای تمام محیط های کارگاهی
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و توسعه از آواندا