09125873988

گرداننده مخزن فیت آپ

گرداننده مخزن دستگاه فیت آپ

گرداننده مخزن فیت آپ یکی از مهم ترین تجهیزات صنعتی در تولید مخازن با طول ها و قطرهای مختلف میباشد زیرا فرایند تولید مخازن نیازمند دقت و سرعت در مونتاژ شل ها با هم و یا مونتاژ عدسی به شل می باشد. که...

دستگاه گرداننده مخزن

گرداننده تنظیم دستی

گرداننده تنظیم دستی نوعی گرداننده جوشکاری میباشد که فاصله بین گوشواره‌های دستگاه می‌تواند به‌صورت دستی و متناسب با قطر مخزن کم و یا زیاد شود. مجموعه های گرداننده‌ تنظیم دستی محدوده وسیعی از قطرهای ...

گرداننده خود تنظیم

گرداننده خود تنظیم

گرداننده خود تنظیم بمنظور بارگذاری سریع تر مخازن با قطر های مختلف تولید شده است این دستگاه طوری طراحی شده است که نیازی به تنظیم فاصله چرخ هایش نباشد و این فرایند به صورت مکانیزم خودکار انجام میگردد...

طراحی و توسعه از آواندا